Deze website geeft een overzicht van de  ‘Drecht’ schepen die Van Ommeren Shipping BV en haar rechtsvoorgangers sinds 1891 in eigendom, bare-boat charter en/of eigen beheer heeft gehad of waar anderszins sprake is geweest van (mede)zeggenschap. De schepen werden vaak in een eigen NV (later een BV) ondergebracht (die de naam van het schip had) en een dochter was van NV Stoomvaart Maatschappij “De Maas” waarover Phs. Van Ommeren NV en haar rechtsopvolgers het beheer had.

In latere jaren werden schepen ook ondergebracht in werkmaatschappijen buiten Nederland, zoals de Nederlandse Antillen, Indonesië, Filipijnen etc. Formeel waren dit verkopen en zijn als zodanig vermeld in de tekst, maar het operationele en/of commerciële beheer bleef veelal bij Van Ommeren Shipping BV.

Naast sloop of op andere wijze definitief onbruikbaar worden, eindigt de periode dat een schip in dit overzicht als een “Van Ommeren” schip wordt beschouwd bij verkoop aan derden, als gevolg waarvan Van Ommeren geen enkel operationeel en commercieel belang meer in het betreffende schip heeft.

De scheepsnamen Deltadrecht (2),  Dordrecht (7),  Duivendrecht (5) ,  Katendrecht (2) en Zwijndrecht (4) zijn bij Van Ommeren alleen intern gebruikt.
De betreffende schepen hebben nooit onder deze namen gevaren. 

De Dordrecht (1) was het eerste schip (uit een reeks van zo’n 89 verschillende zeeschepen) dat met een ‘-drecht’ naam over de wereldzeeën voer. In 2004 kwam hier aan een einde met de verkoop van de Papendrecht (4)  en de Pendrecht (5).
Met inbegrip van de eerder genoemde 5 schepen die nooit onder een ‘-drecht’ naam hebben gevaren is de verdeling per scheepstype als volgt geweest:

27 Tankers
37 Vrachtschepen
12 Bulkcarriers
7 Geared-Bulkcarriers
8 Container/Bulkcarriers
3 Containerschepen

Op 20 november 2023 is het laatste schip dat nog in beheer van Van Ommeren Shipping BV onder Nederlandse vlag heeft gevaren Deltadrecht/Morelos in Alang, India, op het sloopstrand gezet.

Pagina 2: Verantwoording foto’s en documentatie.

Pagina 3: Korte geschiedenis Phs.Van Ommeren.